Politická situace

Osobnosti

Průběh revoluce

©Radim Kapavík 2003ÚVODNa konci roku 1989 došlo v naší vlasti k převratné politické změně. Po čtyřech desetiletích totalitní vlády komunistické strany v područí Sovětského svazu jsme se stali demokratickou a svobodnou zemí. Vedla k tomu posloupnost dílčích událostí, z nichž mnohé už byly zapomenuty. Tyto stránky se je snaží aspoň v hrubých rysech přiblížit, neboť je stále více těch, kdo Sametovou revoluci nezažili nebo si ji nemohou pamatovat.